TCM-studier

Ursprunget till teorin bakom TCM är försvunnen i förhistorien innan skrivkonsten var uppfunnen. Det skrivna språket uppstod i Kina under Shang Dynastin omkring 1766 före vår tideräkning. Det som skrivits om medicinen under denna tid har bakom sig en historia på mer än två tusen år. De antika verken som åsyftas i förhistorisk tid, är numer förlorade och anses som "legendariska".

Översättningen är ännu inte komplett