Beijing Tongrentang

Kinas äldsta ännu existerande naturapotek

Beijing Tongrentang

BJTRT är ett av de äldsta och mest berömda varumärkena för Kineisk örtmedicin i Kina. Det grundades under kejsar Kang Xi:s regering under Qing Dynastin (1669 e. kr.).

BJTRT har varit hängivet åt att tjäna den kjeserliga familjen allt sedan kejsar Yong Zheng:s regering, som den huvudasakliga källan för örtmediciner och behandlingar under mer än 188 år och under åtta olika kejsare i Qing Dynastin.

Tong Ren Tang:s företagsverksamhet finns i 20 länder och regioner och omfattar 110 butiker, ett stort wellness center och en fabrik för tillverkning, forskning och utveckling.

Den 11:e september 2015 öppande Beijing Tong Ren Tang sin första butik i Stockholm som är hängiven till att erbjuda produkter och behandlingar av mycket hög kvalitet till svenska kunder.

Vårt motto är: “Ingen möda skall sparas, oavsett hur komplicerad tillverkningsproccessen är. Inget material skall sparas, oavsett kostnad.”